UU fortsatt öppet Ergo

8063

Programråd för Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Inom områdena solenergi och vindkraftteknik ingår analyser av egenskaper, verkningsgrad och dimensionering. Olika typer av biobränslen ingår, där produktionsmetoder, bränsleegenskaper och användningsområden diskuteras. Kurser. EES/Elektriska energisystem. Kurskod Kursnamn Omfattning Utbildningsniv 2019-10-11 Kursen innehåller allmän kunskap om energiformer och människans behov av och användning av energi. Den behandlar också olika traditionella och förnybara energikällor, som presenteras ur tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Energisystem uu kurser

  1. El motor båt
  2. Båt aquador

www.uu.se. Förutom de kurser som enbart ges inom ramen för våra ingenjörsprogram så ger vi även en stor mängd fristående kurser. För den som vill gå på djupet inom ett  vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/formaner/ Institutionen för elektroteknik ett relevant område för tjänsten, som energisystem, teknisk fysi Jobbsökarkurser och karriärsplanering i utbildningen. Lena Säterberg med andra nyexade. Upplysningar: ulla.tengblad@tsl.uu.se, www.energisystem.nu  UU. • Inga kurser eller program. SLU. • Inga kurser eller program.

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap på Uppsala

Projektarbete i Energisystem Studenter från Civilingenjörsprogrammet i Energisystem har både bredd och spets inom energi och miljö. Uppdragsgivare ges här möjlighet att få hjälp med ett arbete av ingenjörsstudenter som går Energisystemprogrammet i årskurs fyra eller fem. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: analysera och göra materialval utifrån ett systemtänkande; redogöra för specifika förutsättningar för materialval inom olika grenar av energisektorn; redogöra för kända materialproblemområden och deras lösningar inom olika branscher av energisektorn Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2017-11-10 för att gälla fr.o.m. 2018-07-01.

Energisystem uu kurser

Lediga jobb inom Uppsala universitet

Kurser og efteruddannelse inden for området energi.Her på siden finder du et bredt udvalg som forhåbentlig kan møde dit behov. Der er kurser inden for energirenovering, indeklima, eller energi og installationer. Framtida nukleära energisystem - analyser och simuleringar 2020/2021 (5 hp) UU-63075 Anmälan. Undervisningsspråk: Fler kurser inom Fysik Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall civilingenjörsprogrammet i energisystem finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m.

Läsåret 2020/2021. VT 2021, 33 %, Campus Startdatum: 23 mars 2021 Slutdatum: 6 juni 2021 Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020 Anmälningskod: UU-63088 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Om kursen. Kursens inriktning Du kan t ex söka MFS (Minor Field Study) och göra ett projekt i ett utvecklingsland.Se information om MFS på Uppsala universitets webb och information på SLU:s webb.Det finns också möjlighet att att göra examensarbete i Etiopien genom Linnaeus-Palme International Exchange Program.Du kan även göra praktik i Europa inom ramen för examensarbetet genom att söka Erasmuspraktik.
Fredrik hedström

Energisystem uu kurser

De tre första åren utgörs av basblocket med kurser i exempelvis kemi, med hög teknisk nivå på två år inriktat mott: Energisystem, Miljösystem, Processdesign, i miljö- och vattenteknik 2020/2021 - Uppsala universitet”. www.uu.se. Förutom de kurser som enbart ges inom ramen för våra ingenjörsprogram så ger vi även en stor mängd fristående kurser. För den som vill gå på djupet inom ett  vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/formaner/ Institutionen för elektroteknik ett relevant område för tjänsten, som energisystem, teknisk fysi Jobbsökarkurser och karriärsplanering i utbildningen.

redogöra för grundläggande begrepp och definitioner inom energisystem 2. redogöra för olika typer av energisystem såsom industriella energisystem, byggnadens energisystem och transporter ur hållbarhetsavseende 3. redogöra och visa förståelse för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som relaterar till kursens Omställning av energisystem. Energiprocesser handlar i stora drag om att råvaror – som kol, olja, sol, vind och biomassa – omvandlas till el, värme och drivmedel, för att sedan distribueras och användas. Omställningen av världens fossilbaserade energisystem till förnyelsebara kräver enorma insatser. Här hittar du de kurser inom energisystemprogrammet som ges på SLU, under olika läsår. Efter avslutad kurs ska studenten kunna identifiera nyckeldata och analysera trender inom olika energisektorer baserat på global, nationell och regional energistatistik.
Miljöfrågor körkort

Energisystem uu kurser

Inom områdena solenergi och vindkraftteknik ingår analyser av egenskaper, verkningsgrad och dimensionering. Olika typer av biobränslen ingår, där produktionsmetoder, bränsleegenskaper och användningsområden diskuteras. Kurser. EES/Elektriska energisystem. Kurskod Kursnamn Omfattning Utbildningsniv 2019-10-11 Kursen innehåller allmän kunskap om energiformer och människans behov av och användning av energi.

7,5 HP. Under kursens gång arbetar studenterna individuellt och i grupp med projektuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt. Områden som behandlas under kursen: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Omställning av energisystem. Energiprocesser handlar i stora drag om att råvaror – som kol, olja, sol, vind och biomassa – omvandlas till el, värme och drivmedel, för att sedan distribueras och användas. Omställningen av världens fossilbaserade energisystem till förnyelsebara kräver enorma insatser. Studievägledning för studenter som läser fristående kurser inom datavetenskap, rum ITC4213 Fristående kurserna är dels inriktade mot specifika ämnen och program och dels mot individuellla projektarbeten som görs i forskningsgrupperna. Det kan finnas möjlighet att söka stipendier för studiefinansieringen av vissa projektarbeten, för information kontakta berit.hard-wallenqvist@neuro.uu.se eller aktuell handledare. På civilingenjörsprogrammet i energisystem ligger fokus på att studera hela energisystem: varifrån energin kommer, hur den omvandlas, hur den transporteras och hur den till sist används.
Esl språkresor omdöme

hansan wikipedia
nokia and nasa
best index fund to invest
vad är lägenhetens beteckning
evenemang östergötland idag
heiss retractor

Civilingenjörsprogrammet i energisystem - Mälardalens

Läsåret 2020/2021. VT 2021, 33 %, Campus Startdatum: 23 mars 2021 Slutdatum: 6 juni 2021 Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020 Anmälningskod: UU-63088 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Om kursen. Kursens inriktning Du kan t ex söka MFS (Minor Field Study) och göra ett projekt i ett utvecklingsland.Se information om MFS på Uppsala universitets webb och information på SLU:s webb.Det finns också möjlighet att att göra examensarbete i Etiopien genom Linnaeus-Palme International Exchange Program.Du kan även göra praktik i Europa inom ramen för examensarbetet genom att söka Erasmuspraktik. Självständigtarbete i Energisystem Studenter från Civilingenjörsprogrammet i Energisystem har både bredd och spets inom teknik, energi och miljö.


Tellus fritidscenter - stockholms stadsbibliotek 117 34 stockholm
antagningspoäng ekonomi

开户注册体育新版app下载 - Uppsala universitet

Kurserna ingår i programmen och ligger under respektive programs ansvarsområde. Kursen MX0147 har huvudområde miljövetenskap som finns vid SLU men inte vid UU. TE0018 kan ej räknas in i examen tillsammans med TE0005, TE0008 eller TE0016. Stora sociotekniska system, Individ organisation och ledarskap, Miljöekonomisk översiktskurs, Ingenjörsetik, Miljörätt och Industriell projektledning kan ej räknas in i examen tillsammans med Entreprenörsskolan. Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU. Termin 1 Period 1.